Strechy na mieru

  Proces
  Nezáväzná ponuka
  Konzultácia jednotlivých položiek ponuky
  Realizácia stavby
  Odovzdanie projektu a spokojnosť zákazníka
  • ▼ Vyhotovenie rozpisu potrebného materiálu
  • ▼ Zhotovnie krovu (možnosť hobľovaný/atypický)
  • ▼ Zabezpečenie a montáž strešnej krytiny spolu s doplnkami
  • ▼ Zhotovenie impregnováho rezivi na krov
  • ▼ Montáž a zabezpečenie odkvapového systému
  • ▼ Realizujeme aj zateplenie a podbitie krovu
  • ▼ Vrátane dopravy materiálu na miesto uskutočnenia stavby